TỜ RƠI A4 (21x29.7cm)
Thời gian : 1- 4 ngày làm việc tính từ ngày duyệt mẫu
 
Qui cách sản phẩm
Kích thước :21x29.7cm
Qui cách: In 2 mặt bằng công nghệ in Offset 4 màu, cắt thành phẩm, không cán màng.
Chất liệu: Couche, Bristol 150gsm đến 300gsm hoặc loại giấy khác tùy theo yêu cầu của quý khách hàng.

BẢNG GIÁ IN THAM KHẢO – TỜ RƠI IN OFFSET 4 MÀU 2 MẶT

STT
Qui cách tờ rơi
Số lượng
Đơn giá (vnd)
Thành tiền (vnd)
01
Tờ rơi
Kích thước : 21x29.7cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 80gsm
3000
670
2.010.000
4.000
525
2.100.000
5.000
460
2.300.000
10.000
375
3.750.000
20.000
310
3.100.000
02
 
Tờ rơi
Kích thước : 21x29.7cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 100gsm
2.000
820
1.640.000
3.000
700
2.100.000
5.000
500
2.500.000
10.000
390
3.900.000
50.000
290
14.500.000
03
Tờ rơi
Kích thước : 21x29.7cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 120gsm
1.000
1.100
1.100.000
2.000
850
1.700.000
3.000
730
2.190.000
4.000
600
2.400.000
5.000
540
2.700.000
10.000
420
4.200.000
50.000
350
17.500.000
 

Ngoài ra Cty Sao Biển còn cung cấp các loại Tờ rơi, Tờ gấp khác với nhiều loại kích thước và qui cách khác nhau theo yêu cầu.
Lưu ý: Quý khách có nhu cầu số lượng khác với bảng báo giá, hoặc đơn hàng gấp gọi trực tiếp cho người quản lý: 0918.101.799 - 0909.415.425 - 08.39543.766
-       Chưa bao gồm 10% thuế VAT
-       Chi phí thiết kế 200.000 đ đến 300.000đ/ Mẫu
Đơn hàng gấp liên hệ trực tiếp tại phòng kinh doanh Cty Sao Biển:
Địa chỉ: 606/123 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
ĐT: 08-3.9543.766 –  Fax: 08-3.9544.261
Email: insaobien@gmail.com – insaobien@yahoo.com
 
 
TỜ RƠI A5 (15x21cm)
Thời gian: 1- 4 ngày làm việc tính từ ngày duyệt mẫu
 
Qui cách sản phẩm
Kích thước thành phẩm :15x21cm
Qui cách: In 2 mặt bằng công nghệ in Offset 4 màu, cắt thành phẩm, không cán màng.
Chất liệu: Couche, Bristol 150gsm đến 300gsm hoặc loại giấy khác tùy theo yêu cầu của quý khách hàng.
 
BẢNG GIÁ IN THAM KHẢO – TỜ RƠI A5 IN OFFSET

STT
Qui cách tờ rơi
Số lượng
Đơn giá (vnd)
Thành tiền (vnd)
01
Tờ rơi A5
Kích thước : 15x21cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 80gsm
2.000
740
1.480.000
4.000
430
1.720.000
5.000
370
1.850.000
10.000
270
2.700.000
20.000
230
4.600.000
50.000
160
8.000.000
02
 
Tờ rơi
Kích thước : 15x21cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 100gsm
2.000
750
1.500.000
3.000
560
1.680.000
5.000
390
1.950.000
10.000
280
2.800.000
20.000
240
4.800.000
50.000
180
9.000.000
03
Tờ rơi
Kích thước : 15x21cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 120gsm
2.000
770
1.540.000
4.000
460
1.840.000
5.000
400
2.000.000
10.000
300
3.000.000
20.000
255
5.100.000
50.000
190
9.500.000
04
Tờ rơi
Kích thước : 15x21cm
Qui cách : In Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 150gsm
3.000
580
1.740.000
5.000
430
2.150.000
10.000
340
3.400.000
20.000
280
5.600.000
 Ngoài ra Cty Sao Biển còn cung cấp các loại Tờ rơi, Tờ gấp khác với nhiều loại kích thước và qui cách khác nhau theo yêu cầu.
Lưu ý: Quý khách có nhu cầu số lượng khác với bảng báo giá, hoặc đơn hàng gấp gọi trực tiếp cho người quản lý: 0918.101.799 - 0909.415.425 - 08.39543.766
-       Chưa bao gồm 10% thuế VAT
-       Chi phí thiết kế 200.000 đ đến 300.000đ/ Mẫu
Phòng kinh doanh Cty Sao Biển:
Địa chỉ: 606/123 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
ĐT: 08-3.9543.766 – Fax: 08-3.9544.261
Email: insaobien@gmail.com – insaobien@yahoo.com

 
TỜ RƠI KÍCH THƯỚC 10X20CM
Thời gian: 1- 4 ngày làm việc tính từ ngày duyệt mẫu
 
Qui cách sản phẩm
Kích thước :10x20cm
Qui cách: In 2 mặt bằng công nghệ in Offset 4 màu, cắt thành phẩm, không cán màng.
Chất liệu: Couche, Bristol 150gsm đến 300gsm hoặc loại giấy khác tùy theo yêu cầu của quý khách hàng.

BẢNG GIÁ IN THAM KHẢO – TỜ RƠI IN OFFSET 4 MÀU 2 MẶT
 
STT
Qui cách tờ rơi
Số lượng
Đơn giá (vnd)
Thành tiền (vnd)
01
Tờ rơi
Kích thước : 10x20cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche100gsm
2.000
735
1.470.000
3.000
580
1.740.000
5.000
470
2.350.000
10.000
270
2.700.000
20.000
240
4.800.000
02
Tờ rơi
Kích thước : 10x20cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 120gsm
3.000
560
1.680.000
4.000
500
2.000.000
5.000
430
2.150.000
10.000
265
2.650.000
20.000
250
5.000.000
03
Tờ rơi
Kích thước : 10x20cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 150gsm
3.000
570
1.710.000
4.000
450
1.800.000
5.000
500
2.500.000
10.000
280
2.800.000
20.000
270
5.400.000
 


Ngoài ra Cty Sao Biển còn cung cấp các loại Tờ rơi, Tờ gấp khác với nhiều loại kích thước và qui cách khác nhau theo yêu cầu.
Lưu ý: Quý khách có nhu cầu số lượng khác với bảng báo giá, hoặc đơn hàng gấp gọi trực tiếp cho người quản lý: 0918.101.799 - 0909.415.425 - 08.39543.766
-       Chưa bao gồm 10% thuế VAT
-       Chi phí thiết kế 200.000 đ đến 300.000đ/ Mẫu
Phòng kinh doanh Cty Sao Biển:
Địa chỉ: 606/123 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
ĐT: 08-3.9543.766 – Fax: 08-3.9544.261
Email: insaobien@gmail.com – insaobien@yahoo.com
 
 
TỜ RƠI A6 (10x15cm)
Thời gian: 1- 4 ngày làm việc tính từ ngày duyệt mẫu
 
Qui cách sản phẩm
Kích thước thành phẩm :10x15cm
Qui cách: In 2 mặt bằng công nghệ in Offset 4 màu, cắt thành phẩm, không cán màng.
Chất liệu: Couche, Bristol 150gsm đến 300gsm hoặc loại giấy khác tùy theo yêu cầu của quý khách hàng.
 
BẢNG GIÁ IN THAM KHẢO – TỜ RƠI A6 IN OFFSET
 
STT
Qui cách tờ rơi
Số lượng
Đơn giá (vnd)
Thành tiền (vnd)
01
Tờ rơi A6
Kích thước : 10x15cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 80gsm
     
5.000
300
1.500.000
10.000
195
1.950.000
15.000
140
2.100.000
20.000
120
2.400.000
02
 
Tờ rơi
Kích thước : 10x15cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 100gsm
2.000
650
1.300.000
3.000
500
1.500.000
5.000
320
1.600.000
10.000
190
1.900.000
15.000
144
2.160.000
20.000
125
2.500.000
03
Tờ rơi
Kích thước : 10x15cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 120gsm
2.000
680
1.360.000
3.000
510
1.630.000
5.000
330
1.650.000
10.000
210
2.100.000
15.000
152
2.280.000
20.000
125
2.500.000
04
Tờ rơi
Kích thước : 10x15cm
Qui cách : In Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 150gsm
1.000
750
750.000
2.000
680
1.360.000
3.000
550
1.650.000
5.000
350
1.750.000
10.000
230
2.300.000
15.000
170
2.550.000
 Ngoài ra Cty Sao Biển còn cung cấp các loại Tờ rơi, Tờ gấp khác với nhiều loại kích thước và qui cách khác nhau theo yêu cầu.
Lưu ý: Quý khách có nhu cầu số lượng khác với bảng báo giá, hoặc đơn hàng gấp gọi trực tiếp cho người quản lý: 0918.101.799 - 0909.415.425 - 08.39543.766
-       Chưa bao gồm 10% thuế VAT
-       Chi phí thiết kế 200.000 đ đến 300.000đ/ Mẫu
 
Phòng kinh doanh Cty Sao Biển:
Địa chỉ: 606/123 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
ĐT: 08-3.9543.766 – 0918.101.799 – 0909.415.425
 
 
TỜ RƠI (20x20cm)
Thời gian : 1- 4 ngày làm việc tính từ ngày duyệt mẫu)
 
Qui cách sản phẩm
Kích thước :20x20cm
Qui cách: In 2 mặt bằng công nghệ in Offset 4 màu, cắt thành phẩm, không cán màng.
Chất liệu: Couche, Bristol 100gsm đến 300gsm hoặc loại giấy khác tùy theo yêu cầu của quý khách hàng.
 
 BẢNG GIÁ IN THAM KHẢO – TỜ RƠI IN OFFSET 4 MÀU 2 MẶT

STT
Qui cách tờ rơi
Số lượng
Đơn giá (vnd)
Thành tiền (vnd)
01
Tờ rơi
Kích thước : 20x20cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 80gsm
2.000
950
1.900.000
3.000
650
1.950.000
5.000
490
2.450.000
10.000
295
2.950.000
20.000
265
5.300.000
02
Tờ rơi
Kích thước : 20x20cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 100gsm
3.000
680
2.040.000
4.000
530
2.120.000
5.000
510
2.550.000
10.000
310
3.100.000
20.000
280
5.600.000
03
Tờ rơi
Kích thước : 20x20cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 120gsm
3.000
680
2.040.000
4.000
530
2.120.000
5.000
530
2.650.000
10.000
340
3.400.000
20.000
300
6.000.000
10.000
320
3.200.000
20.000
295
5.900.000
 
Ngoài ra Cty Sao Biển còn cung cấp các loại Tờ rơi, Tờ gấp khác với nhiều loại kích thước và qui cách khác nhau theo yêu cầu.
Lưu ý: Quý khách có nhu cầu số lượng khác với bảng báo giá, hoặc đơn hàng gấp gọi trực tiếp cho người quản lý: 0918.101.799 - 0909.415.425 - 08.39543.766
-       Chưa bao gồm 10% thuế VAT
-       Chi phí thiết kế 200.000 đ đến 300.000đ/ Mẫu
Phòng kinh doanh Cty Sao Biển:
Địa chỉ: 606/123 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
ĐT: 08-3.9543.766 – Fax: 08-3.9544.261
Email: insaobien@gmail.com – insaobien@yahoo.com
 
 
TỜ RƠI, TỜ GẤP A3 (30x42cm)
Thời gian: 1- 4 ngày làm việc tính từ ngày duyệt mẫu
 
Qui cách sản phẩm
Kích thước :30x42cm
Qui cách: In 2 mặt bằng công nghệ in Offset 4 màu, cắt thành phẩm, không cán màng.
Chất liệu: Couche, Bristol 150gsm đến 300gsm hoặc loại giấy khác tùy theo yêu cầu của quý khách hàng.
 
BẢNG GIÁ IN THAM KHẢO – TỜ RƠI IN OFFSET 4 MÀU 2 MẶT

STT
Qui cách tờ rơi
Số lượng
Đơn giá (vnd)
Thành tiền (vnd)
01
Tờ rơi
Kích thước : 30x42cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche100gsm
1.000
2.200
2.200.000
2.000
1.300
2.600.000
5.000
860
4.300.000
10.000
710
7.100.000
20.000
610
12.200.000
02
 
Tờ rơi
Kích thước : 30x42cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 120gsm
1.000
2.300
2.300.000
2.000
1.400
2.800.000
5.000
930
4.650.000
10.000
770
7.700.000
20.000
670
13.400.000
03
Tờ rơi
Kích thước : 30x42cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 150gsm
1.000
2.400
2.400.000
2.000
1.500
3.000.000
5.000
950
4.750.000
10.000
765
7.650.000
20.000
665
13.300.000
 Ngoài ra Cty Sao Biển còn cung cấp các loại Tờ rơi, Tờ gấp khác với nhiều loại kích thước và qui cách khác nhau theo yêu cầu.
Lưu ý: Quý khách có nhu cầu số lượng khác với bảng báo giá, hoặc đơn hàng gấp gọi trực tiếp cho người quản lý: 0918.101.799 - 0909.415.425 - 08.39543.766
-       Chưa bao gồm 10% thuế VAT
-       Chi phí thiết kế 200.000 đ đến 300.000đ/ Mẫu
Phòng kinh doanh Cty Sao Biển:
Địa chỉ: 606/123 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
ĐT: 08-3.9543.766 – Fax: 08-3.9544.261
Email: insaobien@gmail.com – insaobien@yahoo.com

 
TỜ RƠI, TỜ GẤP KÍCH THƯỚC 21X60CM
Thời gian : 1- 4 ngày làm việc tính từ ngày duyệt mẫu
 
Qui cách sản phẩm
Kích thước :21x60cm
Qui cách: In 2 mặt bằng công nghệ in Offset 4 màu, cắt thành phẩm, không cán màng.
Chất liệu: Couche, Bristol 150gsm đến 300gsm hoặc loại giấy khác tùy theo yêu cầu của quý khách hàng.
Cấn gấp 3
 
BẢNG GIÁ IN THAM KHẢO – TỜ RƠI IN OFFSET 4 MÀU 2 MẶT

STT
Qui cách tờ rơi
Số lượng
Đơn giá (vnd)
Thành tiền (vnd)
01
Tờ rơi
Kích thước : 21x60cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 80gsm
1.000
1.850
1.850.000
2.000
1.100
2.200.000
3.000
910
2.730.000
4.000
810
3.240.000
5.000
700
3.500.000
02
 
Tờ rơi
Kích thước : 21x60cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 100gsm
1.000
1.900
1.900.000
2.000
1.150
2.300.000
3.000
960
2.880.000
4.000
860
3.440.000
5.000
750
3.750.000
03
Tờ rơi
Kích thước : 21x60cm
Qui cách : in Offset 4 màu, 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy : Couche 120gsm
1.000
2.100
2.100.000
2.000
1.310
2.620.000
3.000
1.150
3.450.000
4.000
1.050
4.200.000
5.000
890
4.450.000
 Ngoài ra Cty Sao Biển còn cung cấp các loại Tờ rơi, Tờ gấp khác với nhiều loại kích thước và qui cách khác nhau theo yêu cầu.
Lưu ý: Quý khách có nhu cầu số lượng khác với bảng báo giá, hoặc đơn hàng gấp gọi trực tiếp cho người quản lý: 0918.101.799 - 0909.415.425 - 08.39543.766
-       Chưa bao gồm 10% thuế VAT
-       Chi phí thiết kế 300.000 đ đến 400.000đ/ Mẫu
Đơn hàng gấp liên hệ trực tiếp tại phòng kinh doanh Cty Sao Biển:
Địa chỉ: 606/123 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
ĐT: 08-3.9543.766 –  Fax: 08-3.9544.261
Email: insaobien@gmail.com – insaobien@yahoo.com
 

In ấn - sản xuất

đăng ký nhận ngay
khuyến mãi

Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo 1

Yahoo 2

Skype 1

Công ty tnhh thiết kế - in bao bì Sao Biển
Trụ sở: 12 lô D cư xá Hưng Phú, P. 10, Q. 8, TP. HCM
VPGD: 94/36 đường HÒA BÌNH, P. 5, Q. 11, TP. HCM
Xưởng sản xuất: 34/33 Đình Nghi Xuân, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, tp.HCM
ĐT: 08-3954.3766 - Fax: 3954 4261
insaobien@gmail.com
COPYRIGHT © 2013 starfish design & printing | Liên hệ

Lên đầu trang

Cung cấp dịch vụ vay tín chấp và dịch vụ vay tiêu dùng các sản phẩm khác như thuoc shisha giá rẻ và than shisha không khói